Reportatges sobre la meva terra.
Comentaris de llibres.
Crítiques de pel.lícules i documentals.
Impressions sobre espectacles diversos.
Contes i microcontes per adults.
I més.

Hispanola. Vangelis.

25/7/09

Gasogen de Cal Pasqual. Igualada.

Va ser instal.lat després de la guerra civil en la fàbrica tèxtil de Cal Pasqual. Destinat a l'obtenció de gas pobre, com a energia per als motors dels telers.

És l'únic que es conserva a Catalunya i probablement a Europa.

1 comentari: