Reportatges sobre la meva terra.
Comentaris de llibres.
Crítiques de pel.lícules i documentals.
Impressions sobre espectacles diversos.
Contes i microcontes per adults.
I més.

Hispanola. Vangelis.

29/11/09

Església Parroquial de la Sagrada Família. Igualada.


Abans ubicat en l'antic convent de les monges carmelites de Santa Teresa, el temple actual es va construir entre 1965 i 1969.

Els arquitectes responsables del projecte van ésser:
Josep M Martorell, Oriol Bohigas i David Mackay (que va dirigir les obres). Les obres es confiaren a Joan i Josep Casals d'Òdena i a d'altres professionals, sota la direcció dels igualadins Jaume Riba, arquitecte, i Josep M. Riba, aparellador, amb el vist i plau dels arquitectes abans esmentats.
Està estilísticament englobat dintre de l'anomenada Escola de Barcelona.

El conjunt arquitectònic estava pensat com una suma d'elements que s'havien d'anar construïnt per etapes.
Com es pot veure en aquesta imatge global consta bàsicament de cinc blocs: la nau principal, les dues naus laterals, l'altar del Santíssim i la sagristia, units per una torre que fa de campanar. L'element situat a la dreta és l'habitacle del rector.
Les unitats que formen el conjunt estan cobertes a quatre vessants, amb uralita, amb una claraboia en forma de llanternó. Interiorment aquestes cobertes reposen en una estructura metàl.lica que permet uns espais amplis lliures d'obstacles.
L'element constructiu és el maó vist.
Nau principal.

Altar major.
La construcció com es pot veure és molt austera.
Destaquem com a únic element ornamental les tres escultures, obra de Mainé, que representen la Sagrada Família i que estan adossades a la paret sobre l'altar major de l'església.
Mossèn LLuís Toneu Tordera primer rector de La Sagrada Família d'Igualada.
Mossèn Jaume Serra actual rector del temple.
Altar del Santíssim.

1 comentari:

  1. Me ha llamado mucho la atención las tres esculturas de la Sagrada Familia.

    Ya veo que dejamos mucho por ver en Igualada.

    ResponElimina