Reportatges sobre la meva terra.
Comentaris de llibres.
Crítiques de pel.lícules i documentals.
Impressions sobre espectacles diversos.
Contes i microcontes per adults.
I més.

Hispanola. Vangelis.

17/8/09

Necròpolis del Serral.Tombes de Sant Romà. Santa Maria de Miralles. Anoia.

Conjunt arqueològic pertanyent a l'antiguitat tardana, format per setze tombes de lloses, un fons de cabana i tres estructures d'ús desconegut.
Corresponen a enterraments del segle IV-V d.C.
Presentàven una orientació est-oest, la qual cosa fa pensar en un enterrament cristià, tot i que no es descarta un ritus pagà de culte solar.

Només tres de les tombes van ésser conservades i tralladades al costat de l'Església de Sant Romà a Santa Maria de Miralles i reproduïdes fidelment. Presenten la forma d'una habitació.

Les foses havien estat reutilitzades doncs contenien les restes de 26 individus.
L'estructura era ovalada, retallada al terra natural, sense cap més preparació, fet que fa pensar que estaven construïdes amb materials peribles, restant uns amuntegaments de pedres que possiblement sostindrien la coberta.
Els materials que es van recuperar eren ceràmics, algún element metàl.lic, algun fragment de vidre i algún element lític.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada