Reportatges sobre la meva terra.
Comentaris de llibres.
Crítiques de pel.lícules i documentals.
Impressions sobre espectacles diversos.
Contes i microcontes per adults.
I més.

Hispanola. Vangelis.

7/8/09

Sant Salvador de Vilanova d'Espoia. Vilanova d'Espoia. Anoia.


Església romànica construïda a mitjan segle XII.
El primer document testimonial és de l'any 1199, quan rebé el llegat d'unes troballes per al seu altar. Dedicació a la Transfiguració de Jesús.

Es feren diverses reformes i en diferents èpoques, com per exemple la sagristia al defora al mur meridional, però sense desfer l'estructura interna original.
La nau construïda amb pedra calcària, és de volta de mig punt i reforçada amb dos arcs torals.
L'absis és semicircular, a sol naixent, amb una finestra centrada, de doble esqueixada, i arc de mig punt adovellat, que proporciona claror a l'interior. En l'aixecament fortificat de l'absis s'hi mantenen les espitlleres i més enlaire una sèrie de finestrals.
La porta oberta a migdia, es formada per dos arcs de mig punt en degradació i graons d'accés.
Al mur de ponent hi ha el campanar d'espadanya per a dues campanes.
A la plaça formada al davant de l'absis, s'hi troba el menhir prehistòric anomenat Pedra Dreta de Cabrera, explicat en un dels articles d'aquest blog de la sèrie Anoia Prehistòrica.

1 comentari: